Obec Borovce
ObecBorovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/174/2022

Neuvedené

Erika Šutovská

Obec Borovce

2. 12. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/173/2022

Neuvedené

Erika Šutovská

Obec Borovce

21. 11. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

21-11-2022

Neuvedené

Miloš Drobný

Obec Borovce

26. 10. 2022

Kúpna zmluva

26/10/2022_2

2 540,30 EUR

Peter Žák

Obec Borovce

26. 10. 2022

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

26/10/2022

239 516,40 EUR

Palkovič - SK, s.r.o.

Obec Borovce, 92209 Borovce 168

24. 10. 2022

Kúpna Zmluva

24/10/2022_2

2 527,00 EUR

Eva Šimova

Obec Borovce

24. 10. 2022

Zmluva o dodávke plynu

24/10/2022

Neuvedené

Slovenský plyn. priem., Mlynské nivy 44/a, 81000 Bratislava

Obec Borovce, 92209 Borovce 168

20. 10. 2022

Dohoda

22/06/010/17

Neuvedené

Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Piešťany

Obec Borovce

13. 10. 2022

Kúpna zmluva

13/10/2022

9 083,90 EUR

Mgr. Peter Drobný

Obec Borovce

4. 10. 2022

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

4/10/2022

1 700,00 EUR

Ing. Marián FAŠKO PhD, audiítor SKAU

Obec Borovce

3. 10. 2022

Dodatok č. 511_2019_1 k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

511/2019/1

327,54 EUR

Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, v zastúpení Ing. Jozef Puvák

Obec Borovce

28. 9. 2022

Zmluva o uzavretí kúpnej zmluvy

28/9/2022

1,00 EUR

FJB, s.r.o. - Mgr. Ľuboš Šalat

Obec Borovce

30. 8. 2022

Zmluva o využívaní držiakov vedenia obecného rozhlasu

30/8/2022

Neuvedené

Lombard s.r.o., Školská 14, 92101 Piešťany

Obec Borovce

24. 8. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

24/8/2022

Neuvedené

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Borovce

17. 8. 2022

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe Borovce Borrex kanál

17/8/2022

Neuvedené

Borrex spol s r.o., 230, 92209 Borovce

Obec Borovce

16. 8. 2022

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

16/8/2022

251 279,29 EUR

m-plan, s.r.o. štatutárny zástupca Ing. Jozef Mazúr

Obec Borovce

11. 8. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérpvého produktu mOBEC

11/8/2022

Neuvedené

T-MAPY s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava

Obec Borovce

8. 8. 2022

Kúpna zmluva

8/8/2022

792,00 EUR

Marius Pedersen, Opatovská 1735, 91101 Trenčín

Obec Borovce

5. 8. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

5/8/2022

Neuvedené

Lombard s.r.o., Školská 14, 92101 Piešťany

Obec Borovce

26. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021BKD2-221-67

286 261,35 EUR

Trnavský samosprávný kraj

Obec Borovce, 92209 Borovce 168

15. 7. 2022

Zmluva o nájme bytu

3/2022

Neuvedené

Kristian Nesteš

Obec Borovce, 92209 Borovce 168

8. 7. 2022

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe

8/7/2022

Neuvedené

Borrex spol s r.o., 230, 92209 Borovce

Obec Borovce, 92209 Borovce 168

30. 6. 2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

30/6/2022

690,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Borovce

23. 6. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena

4/2022

Neuvedené

Filip Mondok

Obec Borovce

21. 6. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektronického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122191591

170,64 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Borovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 124