Obec Borovce
ObecBorovce

Stále komisie OZ

Komisia územného rozvoja a výstavby

 • Gabriel Bajnoci- Predseda
 • Slavomír Urbanovský - člen
 • Peter Čendek - člen

Komisia majetkovoprávna a finančná

 • Milena Štefanková - Predseda
 • Katarína Brestičová - člen
 • Mgr. Peter Drobný - člen
 

Komisia životného prostredia a ochrany verejného majetku

 • Mgr. Peter Drobný - predseda
 • Ľubica Ruláková - člen
 • Martin Rulák - člen
 

Komisia sociálnych vecí a rodiny

 • Nora Krepopová - Predseda
 • Peter Krepop - člen
 • Daniela Voleková - člen
 • Gabriela Konečná - člen