Obec Borovce
ObecBorovce

Stále komisie OZ

Komisia územného rozvoja a výstavby

 • Gabriel Bajnoci- Predseda
 • Slavomír Urbanovský - člen
 • Peter Čendek - člen

Komisia majetkovoprávna a finančná

 • JUDr. Štefan Kočan - Predseda
 • Katarína Brestičová - člen
 • Helena Hevierová - člen

Komisia životného prostredia a ochrany verejného majetku

 • Marek Drobný - predseda
 • Ing. Miroslava Drobná - člen
 • Katarína Drobná - člen

Komisia sociálnych vecí a rodiny

 • Dana Pavlovičová Bc. - Predseda
 • Vladimíra Gerátová - člen
 • Gabriela Konečná - člen

Komisia pre školstvo a mládež

 • Renáta Magalová - Predseda
 • Mgr. Lucia Potroková - člen
 • Natália Bartková - člen

Komisia pre kultúru

 • Ľubor Sadloň - Predseda
 • Renáta Magalová - člen

Komisia pre šport

 • Michal Dadík - Predseda
 • Marek Drobný - člen
 • Matej Ruľák - člen