Obec Borovce
ObecBorovce

Zamestnanci obce

Mgr. Barbora Beňová

Samostatný odborný referent, ekonómka - účtovnictvo, fakturácia a rozpočtovníctvo

Ing. Lucia Reháková

Samostatný odborný referent, podateľňa, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Miroslav Surovčík

Ondrej Bejdák

  • kurič, údržbár

Ing. Zuzana Ruľáková

  • Hlavný kontrolór

Filip Magala