Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficialna webová stránka Obce Borovce

Oficiálna webová stránka obce Borovce

Oficiálna stránka obce Borovce

 

Vitajte na stránkach obce Borovce 

    Vážení návštevníci,

    vítame Vás na internetovej stránke obce Borovce, na ktorej  Vám chceme predstaviť našu obec. Získate prehľad o činnosti samosprávy , materskej školy , základnej školy i miestnych organizácií. Nájdete tu informácie o  kultúrno - spoločenských a športových aktivitách  ako aj o duchovnom živote v obci Borovce.
Budeme veľmi radi, ak tieto stránky budú pre Vás kvalitným zdrojom informácií o našej obci a svojimi pripomienkami i Vy prispejete k rozšíreniu ich obsahu o dianí v obci Borovce. 

Ivan Šiška

starosta obce Borovce


 

Katarínske bravčové hody 26.11.2016


 

Mobilná aplikácia Borovce zdarma do Vášho telefónu

Mobilná aplikácia Borovce zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase.

Pokiaľ máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť  si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu ‘Borovce’. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ ste práve v práci, na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Borovce je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo App Store stačí zadať kľúčové slová ‘borovce’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov. 

Hlavné funkcie aplikácie:

  • Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu Boroviec) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.
  • Kontakty na samosprávu a iné subjekty v Borovciach.
  • Odpočet dní do predmetného dňa.
  • Identifikácia neprečítaných správ.
  • Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.

 

CYKLO HOLEŠKA TOUR 2016 - video

CYKLO HOLEŠKA TOUR 2016 - video


 

Posledná letná pátry


 

Daruj 2% z daní


 

ZMENA TERMÍNU VÝVOZU ODPADOV

ZMENU TERMÍNU VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI BOROVCEV ROKU 2016

 

Vývozný termín do 31.12.2015 je

          párna streda 23.12.2015.

 

Vývozný termín od 01.01.2016 je utorok 05.01.2016, utorok 12.01.2016 a ďalej pravidelne každých 14 dní v párny utorok

 

                                                                                                                                               Ivan Šiška

                                                                                                                                             Starosta obce


 

Verejné prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

O Z N A M

 

Obec Borovce, Obecný úrad Borovce oznamuje občanom, že dňa 03.09.2015 sa uskutoční verejné prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v Kultúrnom dome o 18.00 hod.

Pripomienky k dokumentu môžu občania podať osobne písomnou formou na Obecnom úrade v Borovciach, alebo elektronicky na adrese info@borovce.sk 03.09.2015 do 12.00 hod, alebo priamo na prerokovaní písomnou formou.

Dokument na stahnutie tu.


 

CYKLO HOLEŠKA TOUR 2015


 

Šláger vystúpenie


 

Program hospodárskeho a socialneho rozvojja

Vážení občania,

 

touto cestou Vás chcem informovať, že naša obec začala proces prípravy strategického dokumentu:

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

 

Vzhľadom k tomu, že ide o dôležitý dokument, ktorý určí smerovanie obce pre najbližších 10 rokov, budeme radi, ak sa na jeho tvorbe aktívne zúčastníte. Predovšetkým Vás chcem požiadať o vyplnenie dotazníkov, ktoré nájdete

 

na obecnom úrade, pošte  a na webovej stránke obce www.borovce.sk

 

 

Svoje pripomienky a názory môžete vyjadriť aj na verejnom prerokovaní dokumentu, o ktorom Vás budeme včas informovať. Prípadne môžete svoje názory vyjadriť elektronicky na emailovú adresu: info@borovce.sk, a to po zverejnení návrhu dokumentu na internetovej stránke obce: www.borovce.sk, alebo písomne  osobne a poštou na adresu Obecného úradu: Obec Borovce, Borovce168, 92209  v stanovenej lehote po zverejnení návrhu dokumentu.

 

Za Vašu aktívnu účasť na tvorbe dokumentu a cenné pripomienky Vám vopred ďakujem.

 

 

 

Ivan Šiška

starosta obce

Dotazník na stiahnutie

Ďalšie informácie TU


 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                  P O Z V Á N K A

      Na základe  § 12 zákona  SNR č.  369 /90 zvolávam  verejné zasadanie Obecného  zastupiteľstva v  Borovciach

         na deň  27. 03. 2015 o 18.00 hod . v Kultúrnom dome v Borovciach

   Program zasadania:

 

1. Zahájenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Schválenie návrhu programu zasadania

4. Voľba návrhovej komisie

5. Prerokovanie "Petície občanov obce Borovce proti zrušeniu Základnej školy".

6. Diskusia

7. Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia      

8. Záver

 

 

 

                                                                                                                  Ivan  Šiška

Starosta obce

Znenie petície

Stanovisko starostu


 

Zmena termínu vývozu komunálnehu odpadu

Vážení občania,

mení sa deň vývozu komunálneho odpadu z nepárneho pondelka na párnu stredu.

Najbližšie termíny vývozov:

- pondelok 15.12.2014

- pondelok 29.12.2014

- streda 7.1.2015

- streda 21.1.2015

- a ďalej každú párnu stredu

                                                                            Obecný úrad Borovce

 

 


 

Voľby do samosprávy 15.11. 2014

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

pre voľby starostu obce

v Borovciach

15. novembra 2014

Miestna  volebná komisia v Borovciach podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje výsledky volieb starostu obce :

Celkový počet voličov ........................................................................845

počet platných hlasovacích lístkov ......................................................479

 

1. Ladislav Adamčík, 65 r., dôchodca, nezávislý kandidát........112

2. Dana Pavlovičová, Bc.,  43 r., manažér, nezávislá kan. ....... 74

3. Ivan Šiška, 47 r., podnikateľ,  SMER - SD.................. 293

 

 

VYHLÁSENIE  VÝSLEDKOV

pre voľby poslancov Obecného

v Borovciach

15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Borovciach podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje výsledky voľby poslancov obecného zastupiteľstva :

Celkový počet voličov ................................................................845

počet platných hlasovacích lístkov ............................................468

 

1.Milena Štefanková, 55 r., vedúca pošty, SMER-SD...........300

2.Štefan Kočan, Doc.,JUDr.,PhD.,56 r. advokát,SMER-SD....299

3.Slavomír Urbanovský, 47 r., traktorista, SMER-SD............268

4.Ivan Šiška, 47 r., podnikateľ, SMER-SD.............................231

5.Renáta Magalová, 45 r., čašníčka,  SMER-SD.....................206

6.Peter Drobný, Mgr., 41 r., štátny zam., nezávislý kan........203

7.Gabriel Bajnoci, 37 r., vodič, skladník, SDS........................178

----------------------------------------------------------------------------------------

8.Ladislav Adamčík, 65 r., dôchodca, nezávislý kandidát..........173

9.Jozef Vardžák, 36 r., SZČO-stolár, KDH.................................167

10.Marek Bolješik, 40 r., živnostník, SMER-SD..........................121

 

 


 

Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný kuchynský olej?

LETÁK - Zber opotrebovaného kuchynského oleja v obci Borovce.

Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný kuchynský olej?


Vážení  občania obce Borovce,
so separovaním  odpadov a ochranou životného prostredia sa stretávame denne. Pre  niektorých z nás je separácia odpadov samozrejmosťou, no mnohí sa k tejto dôležitej veci stavajú ľahostajne.
Opotrebovaný ( prepálený ) kuchynský olej patrí do kategórie odpadov, preto je potrebné s ním zaobchádzať veľmi opatrne. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho ekopalivo – bionaftu. Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako  pri klasickej nafte. Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Môžete tomu zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý kuchynský olej.


Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:
Kanálové potrubie
• Zanesie, prípadne  môže upchať
Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanálového potrubia. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia kanálom. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanála, čím značne poklesne prietoková kapacita kanálového potrubia a v konečnom dôsledku môže celý kanál i upchať. Náklady na prečistenie kanála sú relatívne vysoké a preto je zber  oleja najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ako predchádzať tomuto problému.

Životné prostredie a ľudský organizmus
Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže  znečistiť nielen  životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda ale aj ohroziť životy ľudí. Pretože prepálený kuchynský olej obsahuje karcinogénne (rakovinotvorné) látky, ktoré sa prostredníctvo vypestovanej zeleniny, či ovocia dostávajú späť do ľudského organizmu. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám, pretože im spôsobuje vážne žalúdočné problémy. Navyše pri výrobe domácich špecialít z ošípaných, sa škodlivé látky z prepálených olejov  dostávajú späť do nášho organizmu.
Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate na tento olej.
Možno ani neviete, že 1 liter benzínu alebo motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov vody, 1 liter prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody.


Naša spoločnosť ponúka svoju pomoc pri zbere opotrebovaného oleja reštauráciám  aj obciam na Slovensku. Teší nás, že aj Váš pán  starosta Ivan Šiška  prijal našu ponuku na spoluprácu. Všetci môžeme tak pomôcť krásnej prírode, ktorá si to zaslúži. Nezabúdajme, že kto chráni prírodu, chráni tým seba !


  TEŠÍME  SA  NA SPOLUPRÁCU !

                                                                   Ing. Gréta Palková, PhD.
                                                                    Manažérka marketingu


s.r.o.
Považany 287
916 26 POVAŽANY


 

Publikácia "História obce Borovce"

Obal publikácie História obce Borovce

Predstavujeme Vám publikáciu o histórii našej obce, ktorá je vydaná pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Borovce. Táto publikácia Vám priblíži život obyvateľov Boroviec v minulosti i v súčasnosti.
Krst publikácie bude v sobotu 11. augusta 2012 o 16:00 hodine v priestoroch kultúrneho domu. Publikáciu si budete môcť aj zakúpiť.


 

webygroup

ZMO región JE Jaslovské Bohunice

PREDPOVEĎ P0ČASIA

Dlhodobá predpoveď počasia

JOZEF VARDŽÁK
Stolárske a montážne práce

-Stolárske a montážne práce
-Schody, dvere, nábytok, ...
-Altánky, terasy, pergoly, ...
-Renovácia starožitného nábytku
tel: 0915 794 673
mail: jozef.vardzak@gmail.com
www.vipstolarstvo.szm.sk


2805208

Úvodná stránka