Obec Borovce
ObecBorovce

Prenájom KD

Kd

Cenník: Prenájom Kultúrneho domu

Kultúrny dom / cudzí / 200,00 € / deň       20,00 € / hodina
Kultúrny dom / obyvateľ Boroviec / 50 € / deň       5,00 € / hodina
kuchyňa / cudzí / 100,00 € / deň + spotreba energie
kuchyňa / obyvateľ Boroviec / 30,00 € / deň + spotreba energie
Vykúrenie KD 15,00 € / deň
Zapožičanie obrusov 1.00 € / ks
Zapožičanie pípy 10,00 €
Zapožičanie riadov v cene nájmu za KD
Upratovanie KD 50,00 €