Obec Borovce
ObecBorovce

Tlačivá

Stavebný úrad

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povolenie.

žiadosť rozkopávka - SúS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,5 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 793,95 kB
Vložené: 11. 5. 2021

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

žiadosť pripojenia MK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,14 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Potvrdenie k parcelám v k. ú. ........ pod cestnými telesami miestnych komunikácii.

Kataster - zmena parcely na cestu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,98 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,98 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť o vydanie SP - PO

TL - žiadosť o vydanie SP - PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,03 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť o vydanie SP - FO

TL - žiadosť o vydanie SP - FO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,4 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok

TL - žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,5 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

TL - žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,76 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

TL - žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,2 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť - zmena účelu užívania

TL - žiadosť - zmena účelu užívania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,59 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby

TL - žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,35 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť - zmena stavby pred dokončením

TL - žiadosť - zmena stavby pred dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,84 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť - predlženie platnosti SP

TL - žiadosť - predlženie platnosti SP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,95 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť - dodatočné stavebné povolenie

TL - žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,16 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Prehlásenie: Vzdanie sa odvolania

TL - vzdanie sa odvolania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,04 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Vyjadrenie suseda k stavbe

TL - vyjadrenie_suseda k stavbe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,99 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

TL - Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,76 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Prehlásenie - stavebný dozor

TL - Prehlásenie - stavebný dozor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,37 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Podnet na vykonanie ŠSD

TL - podnet na vykonanie ŠSD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,58 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Ohlásenie udržiavacích prác

TL - ohlásenie udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,15 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Ohlásenie stavebných úprav

TL - ohlásenie stavebných úprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,29 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Ohlásenie jednoduchej stavby

TL - ohlásenie jednoduchej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,83 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby

TL - ohlasenie drobnej reklamnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,82 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Návrh na vydanie UR - FO+PO

TL - návrh na vydanie UR - FO+PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,49 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

TL - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,93 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Nariadenie odstránenia stavby

TL - nariadenie odstránenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,64 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Žiadosť o vydanie vyjadrenia podľa §28 vodného zákona studňa.pdf

Žiadosť o vydanie vyjadrenia podľa §28 vodného zákona studňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Vložené: 7. 7. 2021

Ohlásenie drobnej stavby - Nové 2023

Ohlásenie drobnej stavby - Nové 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,85 kB
Vložené: 28. 6. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby stacionárneho zdroja - MZZO / súhlas na stavbu / užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia / MZZO / nové 2023

MZZO _súhlas k stavbeužívaniu_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,04 kB
Vložené: 24. 7. 2023

Kompostovanie

Čestné prehlásenie o kompostovaní BRO komun.

Čestné prehlásenie o kompostovaní BRO komun..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,58 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Čestné prehlásenie o kompostovaní BRO

Čestné prehlásenie o kompostovaní BRO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,53 kB
Vložené: 9. 7. 2020

Výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Vzor Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,3 kB
Vložené: 3. 11. 2020

Tlačivo daňového priznania

Tlačivo daňového priznania

tlačivo daňového priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB
Vložené: 18. 1. 2021