Obec Borovce
ObecBorovce

Otváracia doba na zbernom dvore v Borovciach

Otváracia doba na zbernom dvore v Borovciach

Obecný úrad v Borovciach oznamuje občanom, že zberný dvor bude od 16.10.2023 až do odvolania otvorený nasledovne:

 

- v sobotu od 9:00 hod do 12:00 hod

 

Na zberovom dvore odoberáme tieto odpady:

Konáre – orez zo stromov

Bioodpad zo záhrad

Veľkoobjemné plasty, ktoré nepatria do vriec na plasty

Drobný stavebný odpad / z rekonštrukcií, nie stavieb - zbavený obalov a roztriedený na betón a ostatný stavebný materiál/

Nábytok / zbavený čalúnenia /

Veľkoobjemný odpad /koberce, matrace, čalúnenie z nábytku, linoleá/

 

Na zberový dvor nepatria tieto odpady:

Plasty patriace do vrecového zberu /vrecový zber z domácností/

Papier /kontajnerový zber z domácností/

Obaly z kovov a kovy /kontajnerový zber zo zberných miest/

Tetrapaky /kontajnerový zber zo zberných miest/

Sklo /kontajnerový zber zo zberných miest/

Textil/kontajnerový zber zo zberných miest/

Kuchynský odpad, jedlé oleje. /nádoby rozmiestnené v obci/

Nebezpečný odpad - farby, priemyselné oleje, autobatérie, žiarivky /zber 2x ročne /

Elektro odpad /zber 2x ročne/

Nebezpečný odpad – azbestové krytiny, ostatný materiál z azbestu / zber u špecializovaných spoločností, zabezpečuje si  občan individuálne/

Pneumatiky /bezplatný odber vo všetkých pneuservisoch, zabezpečuje si občan individuálne/

Dátum vloženia: 3. 2. 2022 11:17
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 10. 2023 11:03