Obec Borovce
ObecBorovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 5. 2024

Prijatie Návrhu na uzatvorenie Zmluvy

22/05/2024_

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Borovce

9. 5. 2024

Dodatok č. 1218/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 1218/CC/23

1218/CC/23-D1

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Borovce, 92209 Borovce 168

7. 5. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

2/423/07

Neuvedené

Havranová Zuzana

Obec Borovce

3. 5. 2024

Zmluva o nájme bytu Monika Pastorková 1/2024

1/2024

Neuvedené

Monika Pastorková

Obec Borovce

24. 4. 2024

Darovacia zmluva

24/4/2024

Neuvedené

Radovan Janiga

Obec Borovce

2. 4. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej znluvy o prevode vlastníckych práv k stavbe

2/4/2024

1,00 EUR

Kamil Kolník

Obec Borovce

27. 3. 2024

Zmluva o Platobnej karte

27/03/2024

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Borovce

14. 3. 2024

Zmluva o dielo

14/3/2024

Neuvedené

Gabriel Bajnóci

Obec Borovce

19. 2. 2024

Nájomná zmluva

19/2/2024

1,00 EUR

Kamil Kolník

Obec Borovce

30. 1. 2024

Dodatok k zmluve 00312304/TZO/2024

00312304/TZO/2024-Dod.

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Borovce

24. 1. 2024

Dohoda Zmluvných strán o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci.

00312304/TZO/2024

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Borovce, 92209 Borovce 168

24. 1. 2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

2024/1

Neuvedené

Petráš Jozef

Obec Borovce

9. 1. 2024

Kúpna zmluva

9/1/2024

2 063,96 EUR

Peter Hevier a Natália Hevierová

Obec Borovce

21. 12. 2023

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. ZPS-5_2023

Dodatok č. 2

Neuvedené

Združenie obcí Holeška na tried.a naklad. s odpadm, Borovce č. 168, 92209 Borovce

Obec Borovce

21. 12. 2023

DODATOK č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníckych práv k vodnej stavbe uzavretej dňa 21.02.2023

21/2/2023-1

Neuvedené

Kamil Kolník

Obec Borovce

21. 12. 2023

Darovacia zmluva

20/12/2023

6 500,00 EUR

Ondrej Vangeľ

Obec Borovce

8. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta 565/2023

565/2023

Neuvedené

Medveď Dušan

Obec Borovce

8. 12. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta 492/2023

492/2023

Neuvedené

Helena Zervanova

Obec Borovce

6. 12. 2023

Dodatok č.2 k zmluve o zriadení združenia obcí Veselé ČOV z roku 2002

24/11/2023

Neuvedené

Združenie obcí Veselé ČOV, 92208 Veselé

Obec Borovce

22. 11. 2023

Zverejnenie - Úverová zmluva, VOP, POP, Sadzobník (SLSP)

1218/CC/23

100 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Borovce

7. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č.513_1991Zb.

7/11/2023

2 000,00 EUR

Ing. Marián FAŠKO PhD, audiítor SKAU

Obec Borovce

6. 11. 2023

Dohoda o spolupráci č. 2023/1/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

2023/1/CVČ

Neuvedené

Obec Rakovice

Obec Borovce

26. 10. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

2/592/2023

Neuvedené

Katarína Drobná

Obec Borovce

26. 10. 2023

Zmluva: Dohoda o spolupráci

3092312

Neuvedené

Mesto Piešťany

Obec Borovce

18. 10. 2023

Nájomná zmluva

18/10/2023

Neuvedené

Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 92101 Piešťany

Obec Borovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 159