Obec Borovce
ObecBorovce

INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu