Obec Borovce
ObecBorovce

INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnejvolebnej komisie (104.4 kB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o pomienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o pomienkach práva voliť a práva byť volený

 

Zaregistrovaní kandidáti na predsedu a poslancov TTSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov (1.04 MB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja (371.25 kB)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

Počet obyvateľov obce Borovce ku dňu vyhlásenia volieb: 1168

Obec Borovce má vytvorený jeden volebný okrsok a má určenú volebnú miestnosť : Kultúrny  dom 922 09  Borovce č. 168, ktoré platia pre voľby do orgánov samosprávy obcí aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

 


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Andrea Debrecká
Sídlo: Obecný úrad Borovce,
tel. číslo: 0901/703 607,
e-mail: info@borovce.sk

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu