Obec Borovce
ObecBorovce

Úradná tabuľa obce

Vyvesené: 10. 11. 2022 Dátum zvesenia: 26. 11. 2022
Vyvesené: 3. 11. 2022 Dátum zvesenia: 19. 11. 2022
Vyvesené: 24. 5. 2022 Dátum zvesenia: 9. 6. 2022
Vyvesené: 5. 5. 2022 Dátum zvesenia: 21. 5. 2022
Vyvesené: 30. 3. 2022 Dátum zvesenia: 15. 4. 2022
Vyvesené: 31. 1. 2022 Dátum zvesenia: 16. 2. 2022
Vyvesené: 2. 11. 2022 Dátum zvesenia: 18. 11. 2022
Vyvesené: 10. 10. 2022 Dátum zvesenia: 26. 10. 2022
Vyvesené: 20. 7. 2022 Dátum zvesenia: 5. 8. 2022
Vyvesené: 5. 1. 2022 Dátum zvesenia: 21. 1. 2022