Obec Borovce
ObecBorovce

Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ, Rakovice.

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ, Rakovice sa uskutoční 7. 4. 2021 v čase od 14:00 – 18:00 h a 8. 4. 2021 v čase od 8:00 – 14:00 h v priestoroch základnej školy za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.  Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí.

Zákonní zástupcovia (obaja rodičia – aj v prípade rozvedených rodičov a v prípade striedavej starostlivosti) dieťaťa podajú vyplnenú a podpísanú prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Formulár prihlášky je zverejnený na webovej stránke školy.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. K žiadosti je potrebné priložiť aj odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na základné vzdelávanie možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ, Rakovice plagát.

 

Prílohy

Zápis do 1. roč_plagát2021.pdf

Zápis do 1. roč_plagát2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,62 kB
Dátum vloženia: 19. 3. 2021 9:31
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 3. 2021 9:33
Autor: