Obec Borovce
ObecBorovce

OZNAM

Nutnosť, aby si vlastníci nehnuteľností v intraviláne podali nové daňové priznania do 31.1.2021.

Vážení občania,

v rámci projektu nového mapovania obec asistovala katastrálnemu odboru na Okresnom úrade v Piešťanoch. V priebehu minulého roku bol digitálne zameraný celý intravilán obce a došlo k prečíslovaniu všetkých pozemkov a u väčšiny vlastníkov sa nepatrne zmenila aj výmera. Z dôvodu, že sa zmenili parcelné čísla a výmery pozemkov

je nutné, aby si vlastníci nehnuteľností v intraviláne podali nové daňové priznania do 31.1.2021.

Keďže sa jedná o takmer 500 daňovníkov a daňové priznanie si do dnešného dňa t.j. 15.1.2021 podalo len cca 100 daňovníkov chcem Vás požiadať, aby ste si to nenechávali na poslednú chvíľu. Z administrovať také množstvo DP je i pre obecný úrad veľmi náročné. Samozrejme všetko komplikuje aj covidová situácia a nechceme ohroziť zamestnancov nášho úradu ani občanov  tým , že budú musieť stáť v rade na podanie daňového priznania preto stále ponúkame tieto riešenia:

v  Obec zverejnila na svojej webovej stránke www.borovce.sk tlačivo daňového priznania, kde si ho budete môcť vyplniť na základe Vášho listu vlastníctva s možnosťou  zaslať na kontrolu na emailovú adresu danovepriznania.borovce@gmail.com . Po vykonaní kontroly Vám pracovník obecného úradu emailom  oznámi jej výsledok. V prípade chyby v DP Vám navrhne postup na jej odstránenie. Ak je DP vyplnené bez chyby môžete ho vytlačiť, podpísať a zaslať poštou na adresu obce alebo osobne vhodiť do schránky, ktorá bude na to zriadená v priestore vstupu do budovy obecného úradu.  

v  Ak ste občan Boroviec a nemáte prístup k internetu, alebo nie ste si istý či zvládnete vypísať  tlačivo DP môžete požiadať na tel. č. 0905 835 115 obec Borovce o asistenciu pri vyplnení DP. Pracovník obce si s Vami dohodne stretnutie, kde vyplníte daňové priznanie a podpíšete ho.

v  Ak nie ste občan Boroviec a nemáte prístup k internetu, alebo nie ste si istý či zvládnete vypísať  tlačivo DP môžete si dohodnúť na tel. č. 033 77 961 81 alebo 0901 703 607 termín stretnutia s pracovníkom obecného  úradu Borovce na obecnom úrade v Borovciach a ten Vám pomôže pri vyplnení DP.

Dátum vloženia: 15. 1. 2021 10:04
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2021 16:37
Autor: