Obec Borovce
ObecBorovce

NOVÉ MAPOVANIE A DAŇOVÉ PRIZNANIA

NOVÉ MAPOVANIE A DAŇOVÉ PRIZNANIA + Návod

Nové mapovanie:

V rámci projektu nového mapovania obec asistovala katastrálnemu odboru na Okresnom úrade v Piešťanoch. V priebehu tohto roku bol digitálne zameraný celý intravilán obce a došlo k prečíslovaniu všetkých pozemkov a u väčšiny vlastníkov sa nepatrne zmenila aj výmera. Z dôvodu, že sa zmenili parcelné čísla a výmery pozemkov bude nutné, aby si vlastníci nehnuteľností v intraviláne podali nové daňové priznania. Keďže sa jedná o takmer 500 daňovníkov a daňové priznanie je nutné podať do 31.januára a v januári 2021 bude len jedenásť stránkových dní je prakticky nemožné to klasicky zadministrovať. Samozrejme všetko komplikuje aj covidová situácia. Ak nechceme ohroziť zamestnancov nášho úradu ani občanov  tým , že budú musieť stáť v rade na podanie daňového priznania tak navrhujeme tieto riešenia:

 

Obec zverejní na svojej webovej stránke www.borovce.sk tlačivo daňového priznania, kde

si ho budete môcť vyplniť na základe Vášho listu vlastníctva s možnosťou  zaslať na

kontrolu na emailovú adresu danovepriznania.borovce@gmail.com . Po vykonaní kontroly

Vám pracovník obecného úradu emailom  oznámi jej výsledok. V prípade chyby v DP Vám

navrhne postup na jej odstránenie. Ak je DP vyplnené bez chyby môžete ho vytlačiť,

podpísať a zaslať poštou na adresu obce alebo osobne vhodiť do schránky, ktorá bude na to

zriadená v priestore vstupu do budovy obecného úradu.

 

Ak ste občan Boroviec a nemáte prístup k internetu, alebo nie ste si istý či zvládnete vypísať

tlačivo DP môžete požiadať na tel. č. 033 77 961 81 alebo 0901 703 607 obec Borovce

o asistenciu pri vyplnení DP. Po nahlásení na obecnom úrade Vás telefonicky bude

kontaktovať pracovník obce a dohodne si osobné stretnutie u Vás doma, kde vyplníte

daňové priznanie a podpíšete ho.

 

Ak nie ste občan Boroviec a nemáte prístup k internetu, alebo nie ste si istý či zvládnete

vypísať  tlačivo DP môžete si dohodnúť na tel. č. 033 77 961 81 alebo 0901 703 607 termín

stretnutia s pracovníkom obecného  úradu Borovce na obecnom úrade v Borovciach a ten

Vám pomôže pri vyplnení DP.

 

Tu stiahnete tlačivo daňového priznania

 

Návod na výpis LV ( Listu vlastníctva )

Link na kataster nehnuteľností spomínaný v návode na výpis LV (Listu vlastníctva)

Ako vypísať daňové priznanie

Informačný výpočet dane

Prílohy

tlačivo daňového priznania.pdf

tlačivo daňového priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB

Navod komplet.pdf

Navod komplet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,15 MB

Výpočet dane (4).xlsx

Výpočet dane (4).xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Velkosť: 11,57 kB
Dátum vloženia: 16. 12. 2020 17:59
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2021 8:41
Autor: