Prechod na navigáciu vodorovná
Oficialna webová stránka Obce Borovce

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Borovce » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-12 z 12
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
12/2017WF Slovakia, Karpatská 18, Bratialava Zmluva o prevode vlastníctva pozemkov Kúpa pozemkov pod bytovým domom 392 parc. č. 104/13 a 104/1412 397,49 €15.9.2017nestanovený
11/2017David MondokKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostiPredaj pozemku 1252/23 380,52 €10.8.2017nestanovený
10/2017Štátny fond rozvoja bývaniaZáložná zmluvaZáložné právo na bytový bom 3920,00 €8.8.2017nestanovený
09/2017Ľuboš Labuda, VrbovéZmluva o zriadaní vecného bremena0,00 €1.6.2017nestanovený
08/2017Vladimír Chnápko a manž. Jarmila Chnápková rod. Pagáčová, Borovce 86Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 385,70 €26.5.2017nestanovený
7/2017AE group, s.r.o.,Nálepkova 1827/4, 921 01 PiešťanyMandátna Zmluvakonzultačno poradenská služba na predkladanie žiadosti o NFP17 988,00 €17.5.2017nestanovený
06/2017Jozef Vardžák a man. Mária VardžákováKÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNOSTÍpredaj nahnuteľnosti40 171,00 €17.5.2017nestanovený
5/2017P.K. DREVITZmluva o dieloVýroba prvkov detského Ihriska4 800,00 €12.5.2017nestanovený
4/2017WF Slovakia, Karpatská 18, Bratialava Zmluva o prevode vlastníctva bytovPrevod vlastníctva bytov v byt. dome súp.č. 392 614 453,00 €1.7.2017nestanovený
3/2017Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 01011 ŽilinaZmluva o bežnom účte0,00 €27.4.2017nestanovený
2/2017Marius PedersenZmluva o nakladaní s komunálnym odpadom- zber preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek kom. odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcovzabezpečenie zberu vytriedeného odpadu0,00 €26.1.2017nestanovený
1/2017SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynuDodávka plynu bytový dom 3920,00 €6.1.2017nestanovený
Položky 1-12 z 12


4164220

Úvodná stránka