Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficialna webová stránka Obce Borovce

Úradná tabuľa

Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Borovce

 

      Na základe  § 12 zákona  SNR č.  369 /90 starosta obce Borovce zvoláva verejné zasadanie Obecného  zastupiteľstva v  Borovciach  na deň  09. 052018 o 18.00 hod . v zasadačke Obecného úradu v Borovciach 

 

  

   Program zasadania:

 

  1. Zahájenie

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Schválenie návrhu programu zasadania

  4. Voľba návrhovej komisie

  5. Firma IMPROCOM – prerokovanie doplatenia  za vypracovanú projektovú dokumentáciu na  

      rekonštrukciu    spoločnej ČOV a dobudovanie  kanalizačnej siete v obci.

 6. Návrh na schválenie uznesenia  zo zasadnutia             

 7. Záver

 

 

 

                                                                                                                                 Ivan  Šiška

                                                                                                                               Starosta obce

 


 

NÁVRH - Záverečný účet obce Borovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016


 

Výrub drevín


 

 

 

PHSR konečná verzia


 

webygroup

ZMO región JE Jaslovské Bohunice

PREDPOVEĎ P0ČASIA

Dlhodobá predpoveď počasia

JOZEF VARDŽÁK
Stolárske a montážne práce

-Stolárske a montážne práce
-Schody, dvere, nábytok, ...
-Altánky, terasy, pergoly, ...
-Renovácia starožitného nábytku
tel: 0915 794 673
mail: jozef.vardzak@gmail.com
www.vipstolarstvo.szm.sk


5124864

Úvodná stránka