Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficialna webová stránka Obce Borovce

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách.
 Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách..pdf (119.4 kB) (119.4 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA POVOLENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA (MZZO)
 ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA POVOLENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA (MZZO).pdf (129.1 kB) (129.1 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka)
 Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka).pdf (141.3 kB) (141.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania
 Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania.pdf (108.2 kB) (108.2 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. .pdf (155.8 kB) (155.8 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia informačného, reklamného, propagačného zariadenia
 Žiadosť o vydanie povolenia informačného, reklamného, propagačného zariadenia.pdf (192.7 kB) (192.7 kB)

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
 Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok).pdf (135.7 kB) (135.7 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokonč
 Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením.pdf (106.8 kB) (106.8 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením -- predĺženie termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením  --  predĺženie termínu dokončenia stavby .pdf (106.9 kB) (106.9 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE DODATOČNÉHO STAVEBNÉHO POVOLENIA
 ŽIADOSŤ O VYDANIE DODATOČNÉHO  STAVEBNÉHO POVOLENIA.pdf (149.8 kB) (149.8 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA-PO
 ŽIADOSŤ O VYDANIE  STAVEBNÉHO POVOLENIA - PO.pdf (142.2 kB) (142.2 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA-FO
 ŽIADOSŤ O VYDANIE  STAVEBNÉHO POVOLENIA - FO.pdf (152.5 kB) (152.5 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ODSTRÁNENIE STAVBY
 ŽIADOSŤ O VYDANIE  POVOLENIA NA ODSTRÁNENIE STAVBY.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru
 Prehlásenie o vykonávaní stavebného dozoru.pdf (328.3 kB) (328.3 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 Ohlásenie udržiavacích prác.pdf (460.4 kB) (460.4 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.pdf (359 kB) (359 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby
 Ohlásenie jednoduchej stavby.pdf (413.8 kB) (413.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (363.2 kB) (363.2 kB)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY – stavby na podnikanie PO
 NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY – stavby na podnikanie - OP.pdf (130.7 kB) (130.7 kB)

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY – fyzické osoby
 NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY – fyzické osoby.pdf (125.4 kB) (125.4 kB)

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
 NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA.pdf (202.4 kB) (202.4 kB)

Nariadenie odstránenia stavby – podnet
 Nariadenie odstránenia stavby – podnet .pdf (43.4 kB) (43.4 kB)


webygroup

ZMO región JE Jaslovské Bohunice

PREDPOVEĎ P0ČASIA

Dlhodobá predpoveď počasia

JOZEF VARDŽÁK
Stolárske a montážne práce

-Stolárske a montážne práce
-Schody, dvere, nábytok, ...
-Altánky, terasy, pergoly, ...
-Renovácia starožitného nábytku
tel: 0915 794 673
mail: jozef.vardzak@gmail.com
www.vipstolarstvo.szm.sk


5491511

Úvodná stránka