Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficialna webová stránka Obce Borovce

Oficiálna webová stránka obce Borovce


 

Oficiálna stránka obce Borovce

 

Vitajte na stránkach obce Borovce 

    Vážení návštevníci,

    vítame Vás na internetovej stránke obce Borovce, na ktorej  Vám chceme predstaviť našu obec. Získate prehľad o činnosti samosprávy , materskej školy , základnej školy i miestnych organizácií. Nájdete tu informácie o  kultúrno - spoločenských a športových aktivitách  ako aj o duchovnom živote v obci Borovce.
Budeme veľmi radi, ak tieto stránky budú pre Vás kvalitným zdrojom informácií o našej obci a svojimi pripomienkami i Vy prispejete k rozšíreniu ich obsahu o dianí v obci Borovce. 

Ivan Šiška

starosta obce Borovce


 

Oznam

Obecný úrad v Borovciach oznamuje občanom, že veľkokapacitné kontajnery na drobný stavebný odpad a objemný odpad, ktoré boli umiestnené za obecným úradom boli z dôvodu rekonštrukcie budovy obecného úradu premiestnené na “Hliník na hornom konci“.

Do uvedených kontajnerov je možné vyvážať odpad: v stredu od 17:00 hod - 19:00 hod a v sobotu od 9:00 hod - 11:00hod.


 

OZNAM

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom že  dňa 30.10.2019 v čase od 08:15 hod. do 14:30 hod.: budú bez dodávky elektriny nasledovné čísla domov :

BOROVCE č. 61, 61/VS, 62, 64/D1, 64/D2, 64/D3, 64/D4, 64/D5, 65/BL, 66, 67/D1, 67/D2, 67/D3, 68/D1, 68/D2, 68/D3, 68/D5, 69/D1, 69/D3, 69/D4, 69/D5, 70, 71, 72, 73, 74, 74/VE, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 89/VE, 90, 90/ZA, 91, 92, 92/ZA, 94, 94/OP, 95, 95/VE, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132/ZA, 133, 136, 137, 138, 140, 143, 144, 145/VE, 175, 286, 312, 313, 315, 317, 317/BL, 317/VE, 321, 328, 328/VE, 331, 336, 337, 337/VE, 358, 371, 372, 372/VE, 373, 382, 386, 1187/1

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom že dňa 06.11.2019 v čase od 08:15 hod. do 14:30 hod.: budú bez dodávky elektriny nasledovné čísla domov :

BOROVCE č. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 26, 28, 29, 32, 35, 35/OP., 36, 38, 39, 40/-, 41, 42, 43/D1, 43/D2, 43/D3, 43/D4, 44, 45, 47, 48, 48/VE, 48/VE 02, 49, 49/VS, 169, 171/VE, 172, 172/VE, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 186/VE, 188, 188/VE, 189, 189/VE, 190, 190/VE, 193, 194, 196, 197, 198, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 247/OP, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 256/VE, 257, 257/VE, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 273, 274, 275, 275/VE, 277, 278, 283, 284, 293, 302, 303, 304, 304/VE, 318, 327, 334, 342, 344, 345, 352, 353, 354, 395

 

 


 

Oznam: Predaj radiátorov

Obecný úrad v Borovciach z dôvodu rekonštrukcie ponúka na predaj zánovné radiátory, ktoré boli demontované a vymenené za nové. Cena za radiátory je stanovená podľa veľkosti od 5,00 eur do 30,00 eur za kus. Platbu za radiátory treba uskutočniť do pokladne na Obecnom úrade v Borovciach počas úradných hodín.

Záujemcom o kúpu radiátorov podá bližšie informácie starosta obce na t.č. 0905/275 893 alebo pán Bejdák na t.č.: 0905/333 547 .


 

plagát.png


 

VYHLÁŠKA - začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním

Obecný úrad Borovce

Číslo: 01/2018

Borovce: 29.10.2018

Vyhláška

Obecný úrad Borovce na základe oznámenia katastrálneho odboru Okresného úradu Piešťany č. UO-PN-KO2-2018/007915 zo dňa 26. 10. 2018 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

začatie katastrálneho konania na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v katastrálnom území Borovce, obce Borovce dňom 30. 10. 2018.

V rámci katastrálneho konania sa vykoná:

  1. Informačná kampaň – vykoná firma GeodetS  s. r. o. so sídlom Bratislavská 42, Modra.
  2. Zisťovanie priebehu hraníc a meračské práce – vykoná komisia zriadená katastrálnym odborom okresného úradu v spolupráci s firmou GeodetS s. r. o. so sídlom Bratislavská 42, Modra.
  3. Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií – vykoná firma GeodetS  s. r. o. so sídlom Bratislavská 42, Modra.
  4. Konanie o námietkach – vykoná katastrálny odbor okresného úradu.
  5. Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu a zápis obnoveného katastrálneho operátu do katastra – vykoná katastrálny odbor okresného úradu.

Vyzývame všetkých vlastníkov a iné oprávnené osoby, ktoré vlastnia, majú v nájme alebo spravujú nehnuteľnosti v katastrálnom území Borovce, aby ak doteraz tak neurobili, trvale označili na svoje náklady lomové body nesporných hraníc pozemkov, ktoré vlastnia, majú v nájme alebo ich spravujú. Povinnosť označiť lomové body hraníc pozemkov je daná ustanovením § 19 písm. c) katastrálneho zákona. Spôsob trvalého označenia určuje § 44 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a  iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

                                                                                          Ivan Šiška, starosta obce


 

Zároveň Vás informujeme o internetovej stránke na adrese www.katasterportal.sk ako aj o aplikácii na adrese www.cica.vugk.sk (Correct and Cadastral InformAtion), tento katastrálny portál a aplikácia na jednoduché vyhľadávanie popisných údajov umožňujú prístup k údajom katastra nehnuteľností, umožnujú získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného katastrálneho odboru, takže máte k dispozícii bezoplatne poskytnuté informácie z "Informačného systému katastra nehnuteľností". Takisto si môžete pozrieť mapový portál katastra na adrese zbgis.skgeodesy.sk Tam si môžete pozrieť Vaše príslušné listy vlastníctva.  

 
 

 

ZÁKAZ vyvážania drevnej hmoty na skládku pri bývalom ACHP.

Vážení občania, 

 upozorňujeme Vás,  že s okamžitou platnosťou  platí ZÁKAZ  vyvážania drevnej  hmoty na skládku  pri  bývalom  ACHP.

Nové úložisko  pre   drevnú hmotu  je   na “hornom“  konci  obce,  na ploche  bývalého  smetiska. 

Na nové úložisko  môžete vyvážať haluzovinu  od SOBOTY,  24. novembra 2018 v čase  od 9.00 hod. do 11.00 hod.  

Nové úložisko pre drevnú  hmotu  bude  v zimnom období  otvorené  každú sobotu v čase od 9.00 hod do 11.00 hod.

O prípadných  zmenách Vás bude  starosta obce   informovať s dostatočným predstihom.

Za pochopenie  Vám ďakujeme.


 

Ťahanie a vývoz odpadových vôd zo septikov.

Vážení občania,  z dôvodu  vážnej poruchy na obecnom fekálnom vozidle TATRA obec Borovce nebude  poskytovať službu občanom  - ťahanie a  vývoz odpadových vôd zo septikov.  

Podľa našich  informácií hore uvedenú službu poskytuje pre fyzické osoby p. Čarnogurský so sídlom prevádzky vo Veľkých Kostoľanoch, kontakt: tel. č. 0903 201 221.


 

Mobilná aplikácia Borovce zdarma do Vášho telefónu

Mobilná aplikácia Borovce zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase.

Pokiaľ máte k dispozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť  si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu ‘Borovce’. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ ste práve v práci, na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Borovce je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo App Store stačí zadať kľúčové slová ‘borovce’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov. 

Hlavné funkcie aplikácie:

  • Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou vlastnej ikony (erbu Boroviec) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.
  • Kontakty na samosprávu a iné subjekty v Borovciach.
  • Odpočet dní do predmetného dňa.
  • Identifikácia neprečítaných správ.
  • Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.

 

Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný kuchynský olej?

LETÁK - Zber opotrebovaného kuchynského oleja v obci Borovce.

Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný kuchynský olej?


Vážení  občania obce Borovce,
so separovaním  odpadov a ochranou životného prostredia sa stretávame denne. Pre  niektorých z nás je separácia odpadov samozrejmosťou, no mnohí sa k tejto dôležitej veci stavajú ľahostajne.
Opotrebovaný ( prepálený ) kuchynský olej patrí do kategórie odpadov, preto je potrebné s ním zaobchádzať veľmi opatrne. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho ekopalivo – bionaftu. Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako  pri klasickej nafte. Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Môžete tomu zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý kuchynský olej.


Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:
Kanálové potrubie
• Zanesie, prípadne  môže upchať
Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanálového potrubia. Na tento olejový film sa v krátkom čase začnú zachytávať rôzne nečistoty, ktoré prúdia kanálom. Tieto nánosy vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanála, čím značne poklesne prietoková kapacita kanálového potrubia a v konečnom dôsledku môže celý kanál i upchať. Náklady na prečistenie kanála sú relatívne vysoké a preto je zber  oleja najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ako predchádzať tomuto problému.

Životné prostredie a ľudský organizmus
Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže  znečistiť nielen  životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda ale aj ohroziť životy ľudí. Pretože prepálený kuchynský olej obsahuje karcinogénne (rakovinotvorné) látky, ktoré sa prostredníctvo vypestovanej zeleniny, či ovocia dostávajú späť do ľudského organizmu. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám, pretože im spôsobuje vážne žalúdočné problémy. Navyše pri výrobe domácich špecialít z ošípaných, sa škodlivé látky z prepálených olejov  dostávajú späť do nášho organizmu.
Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate na tento olej.
Možno ani neviete, že 1 liter benzínu alebo motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov vody, 1 liter prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody.


Naša spoločnosť ponúka svoju pomoc pri zbere opotrebovaného oleja reštauráciám  aj obciam na Slovensku. Teší nás, že aj Váš pán  starosta Ivan Šiška  prijal našu ponuku na spoluprácu. Všetci môžeme tak pomôcť krásnej prírode, ktorá si to zaslúži. Nezabúdajme, že kto chráni prírodu, chráni tým seba !


  TEŠÍME  SA  NA SPOLUPRÁCU !

                                                                   Ing. Gréta Palková, PhD.
                                                                    Manažérka marketingu


s.r.o.
Považany 287
916 26 POVAŽANY


 
ladisco.pdf(335.5 kB)ladisco.pdf

webygroup

ZMO región JE Jaslovské Bohunice

PREDPOVEĎ P0ČASIA

Dlhodobá predpoveď počasia

JOZEF VARDŽÁK
Stolárske a montážne práce

-Stolárske a montážne práce
-Schody, dvere, nábytok, ...
-Altánky, terasy, pergoly, ...
-Renovácia starožitného nábytku
tel: 0915 794 673
mail: jozef.vardzak@gmail.com
www.vipstolarstvo.szm.sk


6924519

Úvodná stránka